تور لحظه آخری گرجستان

تور لحظه آخری گرجستان

Departure Date

Daily

Views

222
پکیجنام هتلدرباره هتلدرجهخدماتبزرگسال اتاق 2 تختهبزرگسال اتاق 1 تختهکودکان 2 تا 12 سال با تختکودکان 2 تا 6 سال بدون تخت
1 Like Hotel 3 ستاره B.B 970,000 1,150,000 890,000 790,000
15 Radisson Blu Iveria Hotel 5 ستاره B.B 1,895,000 2,995,000 1,345,000 790,000
14 Holiday Inn Tbilisi Hotel 4 ستاره B.B 1,550,000 2,310,000 1,180,000 790,000
13 City Center Hotel 4 ستاره B.B 1,455,000 2,060,000 1,135,000 790,000
12 Preference Hualing Hotel 5 ستاره B.B 1,400,000 2,050,000 1,095,000 790,000
10 L palaz tbilisi Hotel 4 ستاره B.B 1,100,000 1,425,000 1,000,000 790,000
11 Golden Palace Tbilisi Hotel 4 ستاره B.B 1,180,000 1,480,000 1,000,000 790,000


تور 3 شب تفلیس با پرواز قشم ایر نرخ ویژه 14 آبان ماه

اگر مایل هستید تا سفری به گرجستان داشته باشید ، پکیج ویژه ما برای تور گرجستان 3 شب اقامت در تفلیس را برای تاریخ 14 آبان ماه از دست ندهید.

خدمات تور گرجستان لحظه آخری شامل :

 • بلیط رفت و برگشت با پروازقشم ایر
 • ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت
 • راهنمای فارسی زبان
 • 3 شب اقامت در هتل با صبحانه
 • بیمه مسافرتی در طول سفر

مدارک لازم و اطلاعات لازم برای استفاده از تور لحظه آخری گرجستان :

 • برای سفر به گرجستان نیاز است که پاسپورت شما 7 ماه از تاریخ سفر اعتبار داشته باشد .
 • برای سفر به گرجستان نیاز به اخذ ویزای ورودی نمیباشد و مهر ویزای ورودیرا در فرودگاه دریافت خواهید کرد.
 • در این پکیج تور لحظه آخری گرجستان ، ساعت پرواز رفت از تهران به تفلیس 17:30 و ساعت برگشت ازتفلیس به تهران ساعت 21:00 میباشد.
 • نرخ این پکیج ویژه تاریخ حرکت 14 آبان  ماه میباشد و در صورت تمایل به حرکت در تاریخ های دیگر ، با کانتر تور ما در آژانس هورامان گشت ستاره تماس بگیرید و نرخ و اطلاعات دقیق را دریافت کنید.

پکیجنام هتلدرباره هتلدرجهخدماتبزرگسال اتاق 2 تختهبزرگسال اتاق 1 تختهکودکان 2 تا 12 سال با تختکودکان 2 تا 6 سال بدون تخت
2 Eurasia 3 ستاره B.B 1,070,000 1,260,000 1,040,000 800,000
3 Lords Tbilisi Hotel 3 ستاره B.B 1,090,000 1,380,000 1,040,000 800,000
8 Golden Palace Tbilisi Hotel 4 ستاره B.B 1,200,000 1,600,000 1,150,000 800,000
9 GNG Tbilisi Hotel 4 ستاره B.B 1,230,000 1,660,000 1,180,000 800,000
12 Vedzisi Hotel 4 ستاره B.B 1,370,000 1,850,000 1,300,000 800,000
10 L palaz tbilisi Hotel 4 ستاره B.B 1,240,000 1,670,000 1,190,000 800,000
11 Iveria Inn Hotel 4 ستاره B.B 1,260,000 1,700,000 1,200,000 800,000
13 Preference Hualing Hotel 5 ستاره B.B 1,550,000 2,290,000 1,480,000 800,000
14 Radisson Blu Iveria Hotel 5 ستاره B.B 2,210,000 3,610,000 2,140,000 800,000


تور لحظه آخری گرجستان 4 شب اقامت درتفلیس نرخ ویژه 12 آبان با پرواز زاگرس

اگر مایل هستید تا سفری به گرجستان داشته باشید از پکیج ویژه ما برای  4شب اقامت در تفلیس ویژه تاریخ5 آبان ماه استفاده کنید.

خدمات تور لحظه آخری گرجستان شامل :

 • بلیط رفت و برگشت با پرواز زاگرس
 • ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت از فرودگاه تفلیس
 • راهنمای فارسی زبان
 • 4 شب اقامت در هتل با صبحانه
 • بیمه مسافرتی در طول سفر

مدارک لازم و اطلاعات لازم برای استفاده از تور لحظه آخری گرجستان :

 • برای سفر به گرجستان نیاز است که پاسپورت شما 7 ماه از تاریخ سفر اعتبار داشته باشد .
 • برای سفر به گرجستان نیاز به اخذ ویزای ورودی نمیباشد و مهر ویزای ورودی را در فرودگاه دریافت خواهید کرد.
 • در این پکیج تور گرجستان لحظه آخری، ساعت پرواز رفت از تهران به تفلیس 17:00 و ساعت برگشت از تفلیس ساعت 20:30 میباشد.
 • نرخ این پکیج ویژه تاریخ حرکت 12 آبان  ماه میباشد و در صورت تمایل به حرکت در تاریخ های دیگر ، با کانتر تور ما در آژانس هورامان گشت ستاره تماس بگیرید و نرخ و اطلاعات دقیق را دریافت کنید.

+ تور گرجستان لحظه آخری 3 شب اقامت در تفلیس نرخ ویژه 14 آبان
پکیجنام هتلدرباره هتلدرجهخدماتبزرگسال اتاق 2 تختهبزرگسال اتاق 1 تختهکودکان 2 تا 12 سال با تختکودکان 2 تا 6 سال بدون تخت
1 Like Hotel 3 ستاره B.B 970,000 1,150,000 890,000 790,000
15 Radisson Blu Iveria Hotel 5 ستاره B.B 1,895,000 2,995,000 1,345,000 790,000
14 Holiday Inn Tbilisi Hotel 4 ستاره B.B 1,550,000 2,310,000 1,180,000 790,000
13 City Center Hotel 4 ستاره B.B 1,455,000 2,060,000 1,135,000 790,000
12 Preference Hualing Hotel 5 ستاره B.B 1,400,000 2,050,000 1,095,000 790,000
10 L palaz tbilisi Hotel 4 ستاره B.B 1,100,000 1,425,000 1,000,000 790,000
11 Golden Palace Tbilisi Hotel 4 ستاره B.B 1,180,000 1,480,000 1,000,000 790,000


تور 3 شب تفلیس با پرواز قشم ایر نرخ ویژه 14 آبان ماه

اگر مایل هستید تا سفری به گرجستان داشته باشید ، پکیج ویژه ما برای تور گرجستان 3 شب اقامت در تفلیس را برای تاریخ 14 آبان ماه از دست ندهید.

خدمات تور گرجستان لحظه آخری شامل :

 • بلیط رفت و برگشت با پروازقشم ایر
 • ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت
 • راهنمای فارسی زبان
 • 3 شب اقامت در هتل با صبحانه
 • بیمه مسافرتی در طول سفر

مدارک لازم و اطلاعات لازم برای استفاده از تور لحظه آخری گرجستان :

 • برای سفر به گرجستان نیاز است که پاسپورت شما 7 ماه از تاریخ سفر اعتبار داشته باشد .
 • برای سفر به گرجستان نیاز به اخذ ویزای ورودی نمیباشد و مهر ویزای ورودیرا در فرودگاه دریافت خواهید کرد.
 • در این پکیج تور لحظه آخری گرجستان ، ساعت پرواز رفت از تهران به تفلیس 17:30 و ساعت برگشت ازتفلیس به تهران ساعت 21:00 میباشد.
 • نرخ این پکیج ویژه تاریخ حرکت 14 آبان  ماه میباشد و در صورت تمایل به حرکت در تاریخ های دیگر ، با کانتر تور ما در آژانس هورامان گشت ستاره تماس بگیرید و نرخ و اطلاعات دقیق را دریافت کنید.

+ تور لحظه آخری گرجستان 4 شب اقامت نرخ ویژه 12 آبان ماه
پکیجنام هتلدرباره هتلدرجهخدماتبزرگسال اتاق 2 تختهبزرگسال اتاق 1 تختهکودکان 2 تا 12 سال با تختکودکان 2 تا 6 سال بدون تخت
2 Eurasia 3 ستاره B.B 1,070,000 1,260,000 1,040,000 800,000
3 Lords Tbilisi Hotel 3 ستاره B.B 1,090,000 1,380,000 1,040,000 800,000
8 Golden Palace Tbilisi Hotel 4 ستاره B.B 1,200,000 1,600,000 1,150,000 800,000
9 GNG Tbilisi Hotel 4 ستاره B.B 1,230,000 1,660,000 1,180,000 800,000
12 Vedzisi Hotel 4 ستاره B.B 1,370,000 1,850,000 1,300,000 800,000
10 L palaz tbilisi Hotel 4 ستاره B.B 1,240,000 1,670,000 1,190,000 800,000
11 Iveria Inn Hotel 4 ستاره B.B 1,260,000 1,700,000 1,200,000 800,000
13 Preference Hualing Hotel 5 ستاره B.B 1,550,000 2,290,000 1,480,000 800,000
14 Radisson Blu Iveria Hotel 5 ستاره B.B 2,210,000 3,610,000 2,140,000 800,000


تور لحظه آخری گرجستان 4 شب اقامت درتفلیس نرخ ویژه 12 آبان با پرواز زاگرس

اگر مایل هستید تا سفری به گرجستان داشته باشید از پکیج ویژه ما برای  4شب اقامت در تفلیس ویژه تاریخ5 آبان ماه استفاده کنید.

خدمات تور لحظه آخری گرجستان شامل :

 • بلیط رفت و برگشت با پرواز زاگرس
 • ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت از فرودگاه تفلیس
 • راهنمای فارسی زبان
 • 4 شب اقامت در هتل با صبحانه
 • بیمه مسافرتی در طول سفر

مدارک لازم و اطلاعات لازم برای استفاده از تور لحظه آخری گرجستان :

 • برای سفر به گرجستان نیاز است که پاسپورت شما 7 ماه از تاریخ سفر اعتبار داشته باشد .
 • برای سفر به گرجستان نیاز به اخذ ویزای ورودی نمیباشد و مهر ویزای ورودی را در فرودگاه دریافت خواهید کرد.
 • در این پکیج تور گرجستان لحظه آخری، ساعت پرواز رفت از تهران به تفلیس 17:00 و ساعت برگشت از تفلیس ساعت 20:30 میباشد.
 • نرخ این پکیج ویژه تاریخ حرکت 12 آبان  ماه میباشد و در صورت تمایل به حرکت در تاریخ های دیگر ، با کانتر تور ما در آژانس هورامان گشت ستاره تماس بگیرید و نرخ و اطلاعات دقیق را دریافت کنید.